Úvod

„Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to...“

Albert Einstein

Aj Einstein bol zástancom názoru, že najkrajší pocit pre človeka je, keď môže pomôcť iným. Je mnoho spôsobov, ako to urobiť. Jedným z nich je aj spísanie závetu, ktorého obsahom je dobročinný odkaz. Nie, nebojte sa. Nikomu nechceme uprieť to, čo mu právom patrí. Aj naša legislatíva je založená na princípe neopomenuteľných dedičov. Dobročinný odkaz je len časťou toho, čo tu môžete po svojom odchode zanechať.

Vznikli české stránky o dobročinnom odkaze

Naši českí kolegovia z Asociace komunitních nadací ČR spustili svoje webové stránky www.daryzezaveti.cz.

Dotazník o dobročinných odkazoch

V rámci kampane Dobročinný odkaz zhromažďuje Asociácia komunitných nadácií Slovenska informácie a mapuje názory verejnosti na darovanie zo závetu. 

Prispejte svojím názorom aj Vy a vyplňte dotazník online

http://www.survio.com/survey/d/I9Q2H5R8A7J4K5J6V

alebo si ho stiahnite a zašlite na email: petra.hadzova@gmail.com

Dotazník Dobročinný odkaz

Ďakujeme za Váš čas! 

Dobročinný odkaz

logo Mott Foundation

Dobročinný odkaz je niečo, čo tu ostane pre ostatných aj po tom, keď tu nebudeme. Zanecháme pre ďalšie generácie náš odkaz, vďaka ktorému budú môcť pomáhať...

Webová stránka bola podporená v rámci projektu New Topics in the Association of Slovak Community Foundations podporeného nadáciou C.S. Mott Foundation.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky