Kto sme

Asociácia komunitných nadácií - logoAsociácia komunitných nadácií Slovenska vznikla vo februári 2003 a v súčasnosti združuje osem komunitných nadácií na Slovensku. Našim poslaním je najmä reprezentovať komunitné nadácie a obhajovať ich záujmy, fungovať ako partner pri komunikácii s nadnárodnými darcami, nadáciami, vládou ako aj inými mimovládnymi organizáciami a vytvárať platformu na ich vzájomnú spoluprácu.

Prioritou našej činnosti je osveta o filantropii a podpora rozvoja komunitnej filantropie. Snažíme sa budovať dôveru a dlhodobé partnerstvá s darcami. Pracujeme s korporatívnymi darcami a spájame ich s komunitou. Venujeme sa poradenstvu a podpore miestnych neziskových organizácií pri identifikácii a riešení miestnych potrieb v ich komunitách. Nájdete nás na www.asociaciakns.sk.

Členovia asociácie

Komunitná nadácia Bardejov www.knbj.sk

Komunitná nadácia Bratislava www.knb.sk

Komunitná nadácia Liptov www.knl.sk

Komunitná nadácia Modrá Torysa, Lipany www.modratorysa.sk

Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica a Zvolen www.knzm.sk

Nitrianska komunitná nadácia www.nkn.sk

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia www.revia.sk

Trenčianska nadácia www.trencianskanadacia.sk

 

Našim partnerom a veľkou inšpiráciou je Logo AKN

 

 

logo Mott Foundation

Webová stránka bola podporená v rámci projektu New Topics in the Association of Slovak Community Foundations podporeného nadáciou C.S. Mott Foundation.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky