Dobročinný odkaz

Drvivá väčšina ľudí nevie, že má možnosť obdarovať zo závetu, podľa svojho želania, aj verejnoprospešnú organizáciu. Asociácia komunitných nadácií Slovenska (AKNS) otvorila prostredníctvom tejto stránky tému dobročinného odkazu v závete. Napriek tomu, že v zahraničí sú dary zo závetu často hlavným zdrojom prostriedkov pre komunitné nadácie, na Slovensku je táto téma ešte veľmi citlivá.

Generácie generáciám...

Aj v modernej spoločnosti dvadsiateho prvého storočia prevláda názor, že hovoriť o konci ľudského života je nemiestne. Ešte citlivejšia je téma závetov a dedičstva.  Pritom rovnako ako zrod nového života prirodzená je aj smrť človeka. Po každom z nás tu ostávajú  hmotné statky, ktoré môžu mať viac než finančnú hodnotu. Môžu meniť budúcnosť k lepšiemu, niesť náš dobročinný odkaz.

Dobročinný odkaz je dar. Predovšetkým je to však ľudské chápanie jednoduchého aktu pomáhať druhým. Je to odkaz, ktorý tu ostane pre iných aj potom, keď tu nebudeme.  Náš vklad pre ďalšie generácie, vďaka ktorému budú môcť pomáhať. Časť nášho hmotného statku, ktorý personifikuje naše hodnoty a viery v lepšiu budúcnosť. Môžeme ho definovať aj ako prepojenie rodinných a filantropických cieľov prostredníctvom finančného nástroja.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky