Príbehy

Napriek tomu, že na Slovensku nemá darovanie dedičstva zo závetu hlbokú tradíciu, za niektorými zaujímavými príkladmi z praxe nemusíme chodiť ďaleko. Aj slovenské neziskové organizácie už majú skúsenosť s touto formou darcovstva a veľmi si ju pochvaľujú.

Slovensko

Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová:

„Veríme, že sa situácia na Slovensku bude v oblasti individuálneho darcovstva v budúcnosti rozvíjať, keďže ide o možnosť slobodnej voľby jednotlivcov rozhodnúť sa pre podporu neziskovej organizácie na základe výsledkov jej práce. Zároveň je potešiteľné, že i na Slovensku sa kreuje nová iniciatíva vo forme Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, v rámci aktivít a snáh ktorej bude vytváranie podmienok pre individuálne darcovstvo, tak pravidelné ako i to jednorazové – vo forme dedičského závetu. Je samozrejme výzvou pre neziskové organizácie, aby ponúkali a prezentovali projekty a programy, ktoré sú prínosné, efektívne a potrebné, ktoré potenciálnych donorov oslovia. A samozrejme, informovanie verejnosti o využívaní získaných zdrojov, transparentnosť  MVO je cesta, ktorá je predpokladom rozvoja individuálneho darcovstva i v SR.“

Česká republika

Niekoľko zaujímavých príkladov z praxe majú aj neziskové organizácie v Českej republike. Podstatnú časť peňazí z predaja Lucerny venuje prezident Nadácii Václava a Olgy Havlových, ktorej vo svojom závete odkázal aj vidiecku chalupu na Hrádečku a vilu v Střešovicích. Na otázku novinára z Lidových novin, či jeho posledná vôľa nie je trochu privčasná Havel odpovedal: „Vôbec nie. Na západe, zvlášť v Amerike, má skoro každý občan, hoci aj podstatne mladší ako ja hotový závet. To len u nás má táto vec podivný nádych prípravy na hrob.“

Vo svete

V mnohých krajinách vo svete je takéto darcovstvo už bežnou praxou.

Jedným z najznámejších závetov na svete je nepochybne posledná vôľa Alfreda Nobela. Odkázal v nej veľkú časť majetku do fondu, ktorého úroky sú dodnes rozdeľované ako ceny ľuďom, ktorí v uplynulom roku znamenali pre ľudstvo najväčší prínos - učinili najväčšie objavy na poli fyziky, chémie, fyziológie či lekárstve, literatúre a svetového mieru. Prvé tzv. Nobelove ceny sa udeľovali vo výročný deň jeho úmrtia v roku 1901.


Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky