Poradíme Vám

Našou snahou je, aby sme vás nasmerovali, ak sa rozhodnete odkázať majetok na charitatívny účel. Preto sme pre vás vytvorili návod na to ako postupovať i prehľad legislatívnych podmienok.

Ak ste sa rozhodli spisovať poslednú vôľu, je dôležité, aby ste postupovali podľa náležitostí, aké má platný závet obsahovať. Slovenská legislatíva umožňuje, aby ste prostredníctvom závetu určili ako svojho dediča aj neziskovú organizáciu, avšak neumožňuje zadefinovať, na aký účel táto organizácia dedičstvo použije. Preto je veľmi dôležité, aby ste si vybrali organizáciu, ktorej dôverujete a ktorú dobre poznáte. S ktorou máte dobrú skúsenosť. 

Zneužitiu svojej poslednej vôle môžete predísť aj tak, že už počas života si založíte pri komunitných nadáciách fond a zadefinujete oblasť podpory alebo podporu konkrétnej organizácii či organizáciám. Založenie fondu je jednoduchá a najmä účinná cesta k tomu ako pomáhať. Akýkoľvek fond si môžete založiť pri komunitných nadáciách a tie vám zaručujú, že vaše finančné prostriedky budú transparentne rozdelované do vami zadefinovaných oblastí.


Ak vás táto možnosť zaujala, získajte viac informácií.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky