Naše ciele

Medzi najdôležitejšie úlohy, ktorým sa AKNS v súčasnosti venuje, patrí osveta o filantropii a podpora rozvoja komunitnej filantropie, budovanie dôvery a dlhodobých partnerstiev s darcami, práca s korporatívnymi darcami a ich spájanie s komunitou, poradenstvo a podpora miestnych neziskových organizácií pri identifikácii a riešení miestnych potrieb v ich komunitách.

AKNS si na seba vzala neľahkú úlohu, a to vštepiť ľuďom záujem o pomoc iným v ich vlastných komunitách, domovoch, miestach, kde žijú. Pomôcť im pochopiť, že urobiť niečo pre iných, nie je obeta, ale spôsob žitia - filantropia. Jednou z možností ako pomáhať je zanechať dobročinný odkaz vo svojej poslednej vôli. Takýmto spôsobom tu po sebe zanecháme niečo, čo má zmysel a čo je odkazom pre ďalšie generácie.

Dobročinný odkaz je krásna bodka za našim životom, ale, pre tých, ktorí chcú pomáhať už teraz existuje niekoľko možností, o ktorých sa dočítate aj na týchto stránkach.

AKNS vám ďakuje za každé prispetie na dobročinný účel - či už finančne alebo nefinančne. Každá pomoc sa ráta.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky