Spoločnosť pre starostlivosť o nevidomých - Poľsko

(Towarzystwo opieky nad ociemniaŁymi) v Laski, Poľsko

O spoločnosti

Slepá radová sestra Róza Czacka založila v roku 1911 Spoločnosť pre starostlivosť o nevidomých. V dvadsiatych rokoch bolo postavené centrum v Laski (neďaleko Varšavy), kde spoločnosť dodnes sídli. Vo vzdelávacom centre spoločnosti sa pripravujú mladí ľudia na samostatný život. V Laski študuje každý rok asi 300 detí, z ktorých polovica trpí aj inými ochoreniami. Majú tu prvotriednu starostlivosť a rehabilitácie. Študenti sa môžu rekvalifikovať na masérov alebo IT odborníkov.

Dobročinný odkaz v závete

Napriek tomu, že spoločnosť týmto typom darcov nič zvláštne neponúka, získala už niekoľko dobročinných odkazov. Na svojej webovej stránke má odkaz zo závetu zahrnutý ako jeden z možných spôsobov podpory, avšak v tomto smere nerobí žiadne kampane ani inak nepropaguje tento spôsob darcovstva. Niektorí z darcov sú dlhodobí podporovatelia organizácie, iní s ňou nemali počas života takmer žiadny kontakt. Pani Elżbieta Morawska-Sawa z oddelenia pre darcov sa domnieva, že je to vďaka 100 ročnej tradícii a dobrému renomé organizácie. Poslanie tohto centra je v Poľsku známe a cenené. Podľa pani Morawska-Sawy je pre darcov zásadne dôležité, že centrum je katolícka organizácia, kde mimo iných pracujú aj radové sestry. Pre starších ľudí je to záruka, že odkázané peniaze budú využité odpovedajúcim spôsobom.

Príklad darovania

Spoločnosť pre starostlivosť o nevidomých získala dom v blízkosti Varšavy. Staršia pani, ktorá nikdy predtým nemala s organizáciou kontakt pozvala jej zástupcov k sebe domov. Za ich prítomnosti spísala vlastnoručný závet. Prostredie domova jej bolo oveľa prirodzenejšie ako kancelária u právnika či notára. Dva roky potom zomrela, no medzitým ešte navštívila centrum detskej starostlivosti a vzdelania. Zosnulá nemala blízkych príbuzných.

Použitie daru

Spoločnosť spravidla odkázaný majetok predá a získané peniaze investuje do rekonštrukcie svojich budov, alebo na výstavbu nových.

Zdroj: Závěti ve prospěch komunitních nadací, Asociace komunitních nadací ČR, Praha 2008.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky