Výstupy z konferencie

Samozrejme, že aj v prípade tejto konferencie platí, že lepšie je raz zažiť ako 100krát počuť. Pre tých z vás, čo sa nemohli zúčastniť našej konferencie, alebo tých, ktorí chcú ešte raz nahliadnuť do jednotlivých odprezentovaných materiálov, sú tu tieto prezentácie:

Ing. Jozef Jarina, prezident AKNS - Kampaň Dobročinný odkaz v závetoch

Josef Štogr a Tomáš Krejčí, Ústecká komunitní nadace - Dobročinný odkaz v závetoch v Českej republike

JUDr. Jana Jánošková, notárka - právna úprava dedenia zo závetu

Ing. Mária Hankociová, certifikovaný sprostredkovateľ v oblasti finančných služieb - Skúsenosti, názory, podnety

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky