Príbehy z Čiech

Nadácia Via 

O nadácii

Nadácia pre občiansku spoločnosť pôsobila v Českej republike už od roku 1990. V roku 1997 jej úlohu prebrala Nadácia Via, aby oživila život miestnych komnít. Vďaka nej sa naďalej rozvíjala filantropia a neziskový sektor v Českej republike. Podporila už viac ako 2100 projektov v hodnote 200 miliónov korún, a tým patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie nadácie našich susedov

Bez podpory podnikateľov a jednotlivých darcov však mala sťažené začiatky. Preto sa v roku 2000 nechali inšpirovať komunitnými nadáciami a vedenie sa rozhodlo pre ozdravenie kruhu darcov a pristúpili k strategickému nariadeniu. V priebehu rokov 2002 a 2003 sa nadácii podarilo vybudovať spoluprácu s viacerými veľkými firmami, ktoré si zriadili darcovské fondy a každoročne ich prerozdelili v grantoch.

Dobročinný odkaz v závete

Manželia Hóroví chceli založiť vlastnú nadáciu. Nakoľko pani Horová pochádzala z Podkarpatskej Rusi, bezdetný pár sa rozhodol pre pomoc deťom v Zakarpatskej Ukrajine. Celý život sa venovali charitatívnej činnosti smerovanej do tejto oblasti a vo svojich osemdesiatichpiatich rokoch sa rozhodli, že si založia nadáciu, ktorá bude podporovať deti zo Zakarpatskej Rusi. Oslovená právnička im však navrhla jednoduchší variant, vďaka ktorému budú odbremenení od administratívnej činnosti a iných povinností vyplývajúcich zo založenia vlastnej organizácie. A tak v roku 2004 Nadácia Via nadviazala kontakt aj s rodinou Horovou

Príklad darovania

Výsledkom spolupráce sa stal dočasný grantový fond a nadácia prijala 400 000 korún, ktoré prerozdelila deťom. Už v roku 2005 manželia prispeli na realizáciu 12 projektov.  Po 3 rokoch spolupráce sa rodina Horová rozhodla do svojho fondu odkázať niečo v závete. Dôležitým momentom však je, že odkaz v závete nevznikol na popud nadáce, ale manželia sa rozhodli samostatne.

Pozn.: Tento príklad dobročinného odkazu zo závetu bol prezentovaný aj na našej konferencii v novembri 2011

Zdroj: Závěti ve prospěch komunitních nadací, Asociace komunitních nadací ČR, Praha 2008.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky